Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… …chcete pochopit, co stojí za základními potřebami vašeho protějšku (žena chce být milována a muž chce cítit, že si ho žena váží). Díky tomu pak můžete žít v manželství tak, jak jej Bůh zamýšlel, tj. naplněném klidem, důvěrností a vzájemným spojením. „V kostce“… Stejně jako mají muži […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… …chcete získat lepší porozumění, jak vás manželství může naučit více se přiblížit Ježíši. „V kostce“… Kniha vysvětluje, jak manželství objevuje Boha a jeho lásku k celému světu na základě srovnání manželského vztahu se vztahem k Bohu. Ukazuje na podobnosti v obou vztazích a na to, jak nás manželství učí […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete budovat úspěšné vztahy založené na prožívání skutečné lásky ve všech oblastech svého života. „V kostce“… Tato kniha vám ukáže, jak vás opravdová láska dokáže změnit a zároveň nasměrovat ke smysluplnějším vztahům naplněným láskou, a to tak, že vám představí sedm tajemství jazyka lásky ­– laskavost, […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte zájem naučit se projevovat svému dítěti upřímnou lásku tak, aby ji dokázalo pochopit a přijmout. Protože láska je nejzákladnější potřebou každého dítěte, potřebujeme zjistit, jakým způsobem naše dítě lásku přijímá a naučit se ho tímto způsobem milovat. Tento proces pomůže lépe a efektivněji zvládnout prosazování […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že … Chcete, aby spolu vaše děti lépe vycházely a vytvořily si mezi sebou dobrý vztah. „V kostce”… Rivalita mezi sourozenci je běžnou součástí vyrůstání. Aby v této době nedošlo k narušení vztahů mezi dětmi, nabízí tato kniha nástroje, díky nimž se děti naučí spolu vycházet podstatně pozitivnějším způsobem. […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete seznámit s biblickým přístupem k rodičovství, který se zaměřuje na kořen problému – postoj srdce. „V kostce”… Stav srdce je základem toho, proč děti dělají konkrétní věci. Pokud nedojde k proměně srdce, nemůže dojít ani ke skutečné změně chování. Abyste dosáhli změny chování, potřebujete pochopit […]