You should read this book if you… want to understand how the quality of your emotional connection with your family of origin impacts your parenting and other relationships today. “In a nut shell”… This book teaches parents how to recognize and grow through challenges that come from the five unhealthy “Love Styles.” The authors help […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… …chcete pochopit, co stojí za základními potřebami vašeho protějšku (žena chce být milována a muž chce cítit, že si ho žena váží). Díky tomu pak můžete žít v manželství tak, jak jej Bůh zamýšlel, tj. naplněném klidem, důvěrností a vzájemným spojením. „V kostce“… Stejně jako mají muži […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte v manželství potíže, nebo chcete ve svém manželství znovu probudit lásku. V kostce… Výzva lásky je čtyřicetidenní výzva pro manžele a manželky, aby se snažili vnímat a projevovat bezpodmínečnou lásku. Obsahuje klíč k nalezení pravého intimního vztahu a k rozvoji trvale fungujícího manželství. Hlavní myšlenky… Výzva lásky […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… …chcete získat lepší porozumění, jak vás manželství může naučit více se přiblížit Ježíši. „V kostce“… Kniha vysvětluje, jak manželství objevuje Boha a jeho lásku k celému světu na základě srovnání manželského vztahu se vztahem k Bohu. Ukazuje na podobnosti v obou vztazích a na to, jak nás manželství učí […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete budovat úspěšné vztahy založené na prožívání skutečné lásky ve všech oblastech svého života. „V kostce“… Tato kniha vám ukáže, jak vás opravdová láska dokáže změnit a zároveň nasměrovat ke smysluplnějším vztahům naplněným láskou, a to tak, že vám představí sedm tajemství jazyka lásky ­– laskavost, […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… … si kladete otázku, proč si váš manžel nikdy nevšimne toho, co děláte, proč zápasíte se vzájemnou komunikací a kam se poděl ten muž, kterého jste si vzala. V kostce… Slušní muži se skutečně snaží svým manželkám dělat radost. Zjistěte, kdo je váš muž a umožněte […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte plné ruce práce s výchovou dětí a ptáte se, kde najít čas na udržování přátelských vztahů a svůj osobní rozvoj. „V kostce”… Být matkou je důležité povolání – formuje náš svět, naše rodiny a nás samé. Abychom byly dobrými matkami, musíme se starat i o […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete naučit, jak nepodlehnout mocenským zápasům se svými dětmi. „V kostce“… Tato kniha se zabývá každodenními problémy, které rodiče řeší se svými dětmi, jako je např. plnění domácích úkolů a povinností, ukládání k spánku nebo „boj o moc“. Je to skvělá kniha: je čtivá a […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete rozumět tomu, jak Bůh stvořil chlapce takové, jací jsou a v případě, že chcete vědět, co potřebují k tomu, aby z nich vyrostli dospělí muži, kteří ctí morální hodnoty, a jaké praktické kroky můžete udělat, abyste své syny vedli od dětství k dospělosti. „V kostce”… V kmenových kulturách jsou chlapci vychováváni […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Nechcete své děti vychovávat tak, jak jste sami byli vychováváni a zároveň neznáte jiné přístupy… Dozvíte se zde, co je neefektivní a jak neefektivní rodičovské přístupy korigovat. Kromě teorie kniha nabízí i konkrétní příklady komunikace s dětmi (a nejen s nimi…) „V kostce“… Publikace si klade za cíl […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete dovědět, jak efektivně a láskyplně vést své děti ke kázni. Prostřednictvím povzbudivých slov Dr. Dobsona se naučíte ve své rodině vymezovat hranice. „V kostce”… Kniha Dr. Dobsona vysvětluje, jak citlivě aplikovat kázeň prostřednictvím výchovy založené na zdravém rozumu a s využitím zákona posílené reakce s […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Vaše dítě má velké sklony izolovat se od ostatních členů rodiny, NEBO se vzteká či trucuje bez zjevného důvodu po dobu delší než jeden či dva dny, ANEBO pokud hledáte nové kreativní nápady, jak vychovávat své adolescenty, motivovat je a učit a vést k zodpovědnosti. „V […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte zájem naučit se projevovat svému dítěti upřímnou lásku tak, aby ji dokázalo pochopit a přijmout. Protože láska je nejzákladnější potřebou každého dítěte, potřebujeme zjistit, jakým způsobem naše dítě lásku přijímá a naučit se ho tímto způsobem milovat. Tento proces pomůže lépe a efektivněji zvládnout prosazování […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete rozumět sourozenecké konstelaci, aby vám to pomohlo v osobních vztazích, manželství a rodičovství. „V kostce”… Vaše vlastní sourozenecká konstelace ovlivňuje váš život a tato kniha vám pomáhá pochopit, proč jste takoví, jací jste, proč jsou vaše děti takové, jaké jsou a jak lépe porozumět vašim charakteristikám/potřebám […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Hledáte jednoduché strategie, jak řešit každodenní problémy, kterým čelíte coby rodiče dětí mladších pěti let. „V kostce”… Tato kniha rozebírá různá témata, která jsou užitečná pro rodiče dětí do pěti let věku. Hlavní myšlenky a kroky… Základní postupy Basic Věkové kategorie a stadia: o   Od narození […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že … Chcete, aby spolu vaše děti lépe vycházely a vytvořily si mezi sebou dobrý vztah. „V kostce”… Rivalita mezi sourozenci je běžnou součástí vyrůstání. Aby v této době nedošlo k narušení vztahů mezi dětmi, nabízí tato kniha nástroje, díky nimž se děti naučí spolu vycházet podstatně pozitivnějším způsobem. […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Si říkáte: „Už znovu neztratím nervy a nerozzlobím se na své děti.“ A přesto se opět rozčílíte a zanechá to ve vás pocit viny a zoufalství. Knihu byste si měli přečíst i tehdy, když v rodičovství těžko nacházíte radost a/nebo se nedokážete plně těšit ze svých […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete seznámit s biblickým přístupem k rodičovství, který se zaměřuje na kořen problému – postoj srdce. „V kostce”… Stav srdce je základem toho, proč děti dělají konkrétní věci. Pokud nedojde k proměně srdce, nemůže dojít ani ke skutečné změně chování. Abyste dosáhli změny chování, potřebujete pochopit […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… vás zneklidňuje chování vašich dětí a reagujete na něj emotivním způsobem. „V kostce“… Tato kniha pojednává o tom, jak vytvořit vztahy, po nichž toužíme tím, že se naučíme soustředit na sebe sama, uklidnit se a chovat se dospěle. Hlavní myšlenky… My rodiče nesvádíme největší boj s tím, […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Jste rodičem dítěte jakéhokoli věku. „V kostce“… Autor rozebírá, jak Bůh používá naše děti k tomu, aby nás změnil a přitáhl blíž k sobě. Hlavní myšlenky… Když si uvědomíme, že pokud máme děti, nejde ani tak o nás jako o Boha, budeme snáze čelit zkouškám a […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete vychovat děti, které budou velké v očích Boha, a nejen úspěšné podle měřítek světa. „V kostce”… Kimmel se obrací na rodiče, kteří věří v Boha a v pravdu, která se píše v bibli, a vyzývá je k tomu, aby vychovávali své děti tak, aby jejich život byl opravdu důležitý: […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se zajímáte o hledání efektivních způsobů, jak vychovávat děti a přitom se vyhnout mocenským bojům. „V kostce“… Toto je přístup k rodičovství, který lze označit jako „každý vyhrává“. Děti se učí zodpovědnosti a logice v životě skrze řešení vlastních problémů. Rodiče vycházejí ze sporů vítězně, protože prokazují zdravou […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete pomoci svým dětem změnit se nejen navenek, ale i uvnitř. Takové změny jsou trvalé a vedou k rozvoji svědomí. To dětem pomůže v průběhu jejich života rozhodovat se mezi dobrem a zlem. „V kostce”… Většina rodičovských strategií se zaměřuje na chování. Děti tak mohou změnit […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete připravit na příchod svého miminka a získat informace o tom jak a kdy ho nakrmit, jaké činnosti mu připravit, když je vzhůru a jak ho přimět ke spánku. „V kostce“… Podle tohoto konceptu dokáže většina miminek ve věku 8-10 týdnů spát 6-9 hodin vcelku […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte dítě v předškolním věku a chcete se naučit vychovávat ho konstruktivně a láskyplně. „V kostce“… Vychovávejte dítě tak, aby mělo dobrý pocit ze sebe sama. Vytvořte si s dítětem pevné pouto založené na lásce a důvěře. Dovolte svému dítěti dělat spoustu chyb a poučit se […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že … Chcete vychovávat své děti k vyššímu sebevědomí a zároveň přenést na příští generace trvalý odkaz lásky a zdraví. Tato kniha vás ubezpečí, že žádná „perfektní“ metoda pro rodičovství neexistuje a že většina rodičů si ve výchově dětí a rodičovství vede velmi dobře, jen o tom neví. […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete, aby se vaše dítě naučilo samostatně usínat. „V kostce”… Dr. Weissbluth je dětský lékař, jehož kniha se opírá o rozsáhlý výzkum spánkového režimu dětí a objasňuje význam adekvátního spánku pro zdravý vývoj novorozenců a kojenců. Kniha popisuje různé metody, jak naučit malé děti samostatnému usínání. Hlavní […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Si chcete osvojit metodu pro vybudování důslednější disciplíny a pomoci svým dětem přijmout více zodpovědnosti za důsledky svého chování. „V kostce“… Tato kniha předkládá velmi konkrétní, praktický akční plán k tomu, jak se stát lepším a důslednějším rodičem. Hlavní myšlenky… Vaším úkolem jako rodiče není vytvářet […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se potřebujete naučit řešit neposlušnost svého dítěte tím, že se zaměříte na jeho srdce. Autorka využívá příklady neposlušnosti z reálného života a ukazuje, jak se s nimi praktickým a biblickým způsobem vypořádat. „V kostce“… Kniha nabízí přístup k disciplíně zaměřený na srdce a vysvětluje, jak využívat […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Vám došly nápady, jak vést své dítě ke kázni, a potřebujete získat nový pohled na věc. „V kostce“… Tato kniha nabízí mnoho různých postupů, které vám mohou pomoci s nápravou vašich dětí, a to v kterémkoli věku. Hlavní myšlenky… Každé dítě je jedinečné a vyžaduje jiný způsob […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Se chcete dozvědět, jak dávat dětem dobrý příklad sebehodnocení a vychovat z nich sebevědomé, schopné a zodpovědné dospělé jedince. „V kostce“… Dr. Leman vysvětluje, jak důležité je poskytnout dětem dobrý obraz o sobě samých. Tento fakt popisuje jako ujištění dětí o vlastní sebeúctě. Uvádí příklady, jak si […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Jste rodičem(i) chlapců a vychováváte je v dnešní uspěchané moderní společnosti. „V kostce“… Podle doktora Dobsona se chlapci dnes „dostávají do vážných potíží“. Jejich příčinu vidí v několika následujících faktorech, charakterizujících dnešní uspěchanou moderní společnost: feministickém hnutí, rozpadu rodiny, absenci či nezájmu otců a zběsilém životním tempu, […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Chcete poskytnout svým dětem bezpečné prostředí k tomu, aby se naučily rozeznávat dobro od zla, nebezpečí od bezpečí, dobré od lepšího a život od smrti. „V kostce“… Kniha vysvětluje, jak vymezovat hranice ve vztahu k vašim dětem a pěstovat v nich charakter, který jim pomůže vést […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte doma dospívající děti či děti těsně před hranicí puberty a chcete si osvojit lepší komunikaci s nimi, a to způsobem, který rozvíjí váš vzájemný vztah a stimuluje děti, aby se více přiblížily Bohu. „V kostce“… Tato kniha pomáhá rodičům rozpoznat své osobní ideály, jež jsou […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Máte pocit, že dobré rodičovství je nedosažitelné, nebo se toužíte zbavit neefektivních rodičovských vzorců. „V kostce“… Naše děti nás vychovávají tím, jak my vychováváme je. Hlavní myšlenky… Rodiče věří na pravidla a principy a horlivě se snaží dělat všechno správně. Sebelepší metody však nedají vašim dětem […]

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že… Jste frustrování a nejisti svým způsobem výchovy spokojený, a pokud hledáte milost a naději pro sebe a své děti. „V kostce”… Všichni potřebujeme milost. Nikdo z nás není dokonalý, a pokud máme dokonalost jako standard pro výchovu svých dětí či dokonce pro ně samotné, neokusíme radost spojenou s jejich […]