Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

… si kladete otázku, proč si váš manžel nikdy nevšimne toho, co děláte, proč zápasíte se vzájemnou komunikací a kam se poděl ten muž, kterého jste si vzala.

V kostce…

Slušní muži se skutečně snaží svým manželkám dělat radost. Zjistěte, kdo je váš muž a umožněte mu být mužem. Sekýrování, hádky a manipulace sice mohou dočasně fungovat, jejich delší trvání má však za následek naštvanost a dalekosáhlé škody. Seberte odvahu a změňte své chování. Váš vztah s manželem se tak zlepší během několika dnů.

Hlavní myšlenky…

 • Přijměte fakt, že váš manžel není vaše „kamarádka“, zlepšíte tím své nešťastné manželství.
 • Pochopte, že přemýšlí jinak než vy a uvědomte si, že i když jste si rovni, nejste stejní.
 • Poznejte a přijměte jeho silné stránky. Nechte je ve vašem vztahu vzkvétat.
 • Očekávejte u svého chotě změny v postojích, chování a komunikaci.

Akční kroky…

Dr. Leman předkládá pětidenní plán, jak mít do pátku nového manžela.

PONDĚLÍ:

 • Výzkumné studie ukázaly rozdíly mezi mužským a ženským mozkem. Muži a ženy se jinak chovají, přemýšlejí, vyjadřují a odpovídají. Liší se i jejich pocity.
 • Pokud jde o sexuální přitažlivost, u mužů vítězí vzhled, zatímco ženy dávají přednost interakci. Ženy si chtějí povídat a probírat věci do podrobností. Muži mívají jen jednoho dobrého kamaráda, zatímco ženy jich většinou mají více.
 • Na základě těchto rozdílů si žena o svém muži může myslet, že jí nechce být dobrým manželem, ale může to být tak, že on zkrátka jen neví, jak jím být.

ÚTERÝ:

 • Chlapci často bývají tvrdí, soutěživí a pošetilí. Zkuste pochopit, že váš muž v sobě stále kus chlapce má.
 • Jeho vztah s matkou ho neustále ovlivňuje. Dopřála mu pocitu přijetí, sounáležitosti a společnosti? Jak se k matce choval jeho otec? To vše ovlivňuje mužova očekávání od manželství.
 • Nezapomínejte, že váš muž po přijetí, sounáležitosti a společnosti stále touží.

STŘEDA:

 • Mluvte tak, aby vás poslouchal:
  1. Mluvte ve správnou chvíli.
  2. Ujistěte se, že vás poslouchá. (Dotýkejte se ho, pomůže to.)
  3. Nesvěřujte se se všemi detaily (tak, jak to děláte s kamarádkou). Sdělte mu fakta. A dejte mu čas k přemýšlení; neočekávejte okamžitou odpověď.
  4. Mluvte přímo a zachovávejte si respekt.
 • Chtějte po něm, aby dělal věci podle svého.
  1. Buďte konkrétní (co, kdy a proč).
  2. O něco ho požádejte a poté odejděte.
  3. Neuchylujte se k náznakům, rýpání či stížnostem. Pokud to, co po něm chcete neudělá, samo se to ukáže.
  4. Pokud má váš manžel rád seznam, vytvořte ho, ale musí být krátký. Dejte najevo, že si vážíte toho, co udělal.
 • Pochopte, že váš muž občas říká hlouposti.
  1. Vystříhejte se „významných pohledů“, kdykoli prohodí něco, co je jaksi mimo.
  2. Poproste ho, ať vám řekne víc. Možná zjistíte, že za tím, co říká, je skutečně něco víc.

ČTVRTEK:

 • Váš muž musí vědět, že má vaše pochopení, respekt a že ho potřebujete.
  1. Pro většinu mužů platí, že sexuální uspokojení rovná se spokojené manželství. Pro většinu žen toto neplatí.
  2. Pro muže je sex „skvělým řešením problémů“, který uvolňuje napětí.
  3. Milování se s saším manželem má sílu v tom, že dokáže překlenout rozdíly mezi vámi. Intimita, kterou pociťuje, ho utvrzuje v tom, že je milován.
 • Posilte váš vztah pomocí 5 jazyků lásky: ujišťováním, kvalitně stráveným časem, dárky, službami a doteky.

PÁTEK:

 • Manželství je fuška, která však stojí za námahu.
  1. Dejte svého muže na první místo. Dodá mu to pocit, že je žádaný, respektovaný a uspokojený. Jeho přirozenou odpovědí bude, že udělá totéž pro vás.
  2. Chytrá žena přenechává vůdčí roli muži. Namísto toho, aby se ptala „Co je tu pro mě?“, klade otázku „Chci žít šťastně až do smrti?“. Pokud ano, nechá svého muže, aby ji vedl, miloval a sloužil jí. Na oplátku většinou zjistí, že se její muž bude chtít přetrhnout, aby byl dobrým manželem.
 • Přenechání vůdčí role dělá muže mužem. Neznamená to, že se dobrovolně stáváte submisivní. Submisivnost je v manželství vzájemná.

Citáty…

 • „Opravdu chcete být ‚stejná‘ jako Váš muž? Anebo chcete muže, který Vás bude brát jako rovnocenného životního partnera – ne stejného jako je on sám, ale nesmírně cenného díky tomu, že vaše rozdílnosti tak skvěle dohromady ladí,“ str. 30
 •  „Muži jsou jiní a nám se jinakost líbí.”str. 33
 •  „ Některé ženy se ke svým mužům chovají jako k dalšímu dítěti a pak si stěžují, že se skutečně jako děti začnou chovat.“ str. 182
 •  „Když jsem kráčel tou květinami lemovanou uličkou, můj životní úkol byl porozumět Sandře. Milovat ji tak, jak ona chce a potřebuje být milována. Stejně tak jako jste řekly své „ano“, je vaším úkolem potěšit, respektovat a ctít svého muže. Není to snadné, ale je to jednoduché. A odměna je skutečně ohromná.“ str. 183

„JINÝ MANŽEL DO PÁTKU – ODPOČÍTÁVÁNÍ OD DESÍTKY K JEDNIČCE” (str. 203)

10) Respektujte, co říká.
9) Řekněte mu, jak je důležitý.
8) Řekněte mu, jak moc ho potřebujete.
7) Následujte ho.
6) Neopravujte ho, ani nezesměšňujte. Nevytahujte staré chyby.
5) Neshazujte ho. Je to váš manžel, ne vaše dítě.
4) Dotýkejte se ho. Jedno pohlazení může trvat delší dobu a pomůže vám získat si jeho pozornost.
3) Říkejte o něm (i jemu) hezké věci.
2) Vyřaďte ze svého slovníku slova jako proč, nikdy a vždycky. (Hovoříte-li v extrémech, zablokujete otevřenou komunikaci.)
1) Zamyslete se nad tím, co chcete říct a vydělte počet slov deseti.

Různé…

 • Leman vybízí ženy, aby si uvědomily některé obecné skutečnosti o rozvodu:
 1. Je důležité uvědomit si dlouhodobé dopady rozvodu na vás a vaše děti.
 2. Emoční, vztahová a finanční cena rozvodu je vysoká.
 3. Připravte se na budoucnost tím, že se seznámíte s rozvodovými právy, svou finanční situací, možnosti svěření dětí do péče a tím, kde budete bydlet.
 4. Připravte si plán na zaměstnání či další vzdělávání.
 • Pokud žijete v nebezpečném a násilném vztahu, pak musíte odejít. Vytvořte si plán útěku tak, abyste dokázala odejít a zůstat mimo vztah. Neodcházejte ke kamarádce, která bydlí za rohem. Vyhledejte pokud možno azylový dům. Hledejte právnickou radu a prostřednictvím příslušných orgánů partnera zažalujte.

Jak mi tato kniha změnila manželství

Pět jazyků lásky funguje! Zjistila jsem, že je dobré kombinovat dva nebo více naráz. Když manželovi donesu šálek horké čokolády a k tomu přidám laskavou poznámku, jsou to malá gesta, která mu dávají najevo, že si ho vážím.

Nyní, když jsme již oba v důchodu, by bylo snadné oddat se nudné každodenní rutině. Aby byl náš život i nadále zajímavý, rozhodla jsem se dělat věci, které můj muž ocení. Nedávno byl můj muž zklamaný, když zjistil, že se jeho oblíbené pracovní oblečení začíná rozpadat. Moje první myšlenka byla „Pojďme koupit nové!“, ale místo toho jsem mu staré džíny zazáplatovala, spravila rozpáraný svetr a přišila utržené knoflíky. Mému muži se jeho „nové“ oblečení moc líbilo.

Úvahy dr. Lemana o rozdílnostech mezi muži a ženami mě přivedly k zamyšlení, jak je to u nás s domácími pracemi. Uvědomila jsem si, že můj muž toho dělá mnohem víc než já! Stará se o zahradu a zajišťuje veškeré opravy na domě. Napadlo mě, že toho má možná moc a neužívá si důchodu. Probrali jsme tyto mé obavy společně a já jsem zjistila, že ho ty práce baví. Dávám tu tedy teď více najevo, jak si jeho práce vážím a snažím se mu i v něčem pomáhat. Kniha „Do pátku bude váš manžel jiný“ nám pomohla otevřít témata, o nichž jsme spolu dlouhou dobu nehovořili.

Informace o knize:
Název knihy |
Do pátku bude váš manžel jiný: Pětidenní plán pro změnu
manželových postojů, chování a komunikace
Autor | Dr. Kevin Leman
Rok vydání | 201o (2009)
Vydavatel |Návrat domů, Praha ČR (Revell a division of Baker Publishing Group)
Počet stran | 184 (220)
Webová stránka nakladatelství | www.navrat.cz/do-patku-bude-vas-manzel-jiny

Webová stránka autora | www.lemanbooksandvideos.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.