Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte v manželství potíže, nebo chcete ve svém manželství znovu probudit lásku.

V kostce…

Výzva lásky je čtyřicetidenní výzva pro manžele a manželky, aby se snažili vnímat a projevovat bezpodmínečnou lásku. Obsahuje klíč k nalezení pravého intimního vztahu a k rozvoji trvale fungujícího manželství.

Hlavní myšlenky…

Výzva lásky není o tom, jak změnit svého partnera k obrazu svému. Je to cesta hledání a projevování bezpodmínečné lásky, a to především ve chvílích, kdy se vám moc nechce. Přibližuje čtyřicet jedinečných aspektů lásky. Jakmile se s nimi seznámíte, je na vás, abyste sebrali odvahu a projevili lásku svému partnerovi konkrétním a hmatatelným způsobem. Některé způsoby (výzvy) jsou náročnější než jiné. Vaším úkolem je zaznamenávat si do deníku, co jste udělali, jak na to váš partner zareagoval a co se během toho dělo s vámi a vaším postojem vůči partnerovi.

Akční kroky…

Některé výzvy jsou velmi jednoduché. Neříkejte svému partnerovi nic negativního. Projevte nečekanou laskavost. Kupte svému partnerovi něco malého. Kontaktujte ho během dne, abyste se ho jen zeptali, jak se má a co dělá a jestli pro něj můžete něco udělat. Zeptejte se ho na tři věci, které mu na vás vadí. Vytvořte si seznam pozitivních věcí, které má váš partner, a poté si jednu vyberte a poděkujte mu za ni. Připravte partnerovi vřelé přivítání.

Jiné výzvy jsou o něco obtížnější. Na nepříjemnou situaci v manželství zareagujte láskyplně. Radujte se se svým partnerem z úspěchu. Spory odložte stranou. Vzdejte se něčeho, co rádi děláte a místo toho buďte se svým protějškem. Zahoďte veškerá nerealistická očekávání o svém partnerovi. Zvažte, zda se vám vaši rodiče příliš nepletou do manželství a pokud ano, vytvořte si ve vztahu k nim určitý odstup a rovnováhu. Odstraňte veškeré závislosti či jiné vlivy, které vás odvádějí od partnera. Připravte speciální večeři a najděte si čas na popovídání. Řekněte svému partnerovi, že ho milujete a zůstanete s ním, ať se stane cokoli. Rozhodněte se, že svému partnerovi budete odpouštět.

Některé výzvy jsou založené duchovně. Modlete se za svého partnera. Modlete se za sílu a milost pro sebe. Věřte, že vám Ježíš odpustí vaše hříchy a změní vaše srdce tak, aby se Ježíš stal pánem vašeho života. Modlete se a čtěte bibli každý den. Modlete se za svého partnera i společně se svým partnerem.

Citáty…

„Zde jsou tři hlavní principy týkající se procvičování manželské etikety:

 1. Dodržujte zlaté pravidlo. Zacházejte se svým partnerem tak, jak chcete aby on zacházel s vámi (viz Lukáš 6, 31).
 2. Žádné dvojí normy. Buďte ke svému partnerovi stejně ohleduplní jako ke kolegům v práci i k cizím lidem.
 3. Respektujte prosby a přání. Zamyslete se nad tím, co po vás již dříve váš manžel či manželka chtěl(a). Pokud si nejste jisti,  zeptejte se.“ (str. 23)

„Nečekejte na chvíli, kdy se dostaví pocit, že děláte správné věci. S investováním do manželství nečekejte až na chvíli, kdy se budete cítit milováni. Začněte investovat do manželství okamžitě. Buďte spolu. Kupujte si dárky. Pište si dopisy. Choďte spolu na rande. Čím více budete investovat, tím větší hodnotu svého vztahu pocítíte. Přesně o tomhle je Výzva lásky – 40tidenní návrat vašeho srdce k projevu lásky směrem k vašemu partnerovi“. (str. 213)

Různé…

Položte si následující otázky:

 • Opravdu chci pro svého muže či ženu to nejlepší?
 • Chci, aby se mnou cítil(a) milován(a)?
 • Věří tomu, že mi leží na srdci jeho (její) nejlepší zájmy?
 • Připadá mu (jí), že se starám v prvé řadě o sebe?
 • Kdy jste se naposledy na pár minut zamyslel(a) nad tím, jak lépe porozumět či projevit lásku své(mu) choti?
 • Jakou okamžitou potřebu byste mohl(a) uspokojit?
 • Na které nadcházející (výročí, narozeniny, svátky) se můžete začít připravovat?
 • Jak se vašemu muži/ženě líbí způsob, jakým v jeho/její přítomnosti mluvíte či jak se chováte?
 • Jak vaše chování ovlivňuje vnímání sebeúcty či hrdosti vašeho partnera?
 • Řekl by o vás váš partner, že jste požehnáním, nebo že se povyšujete a jste trapní?
 • Přejete si, aby váš partner přestal dělat věci, které vás otravují? Pak je načase přestat dělat věci, které otravují jeho.
 • Zvládnete být natolik ohleduplní a milující, abyste dokázali odhalit a vystříhat se chování, které je pro vašeho partnera nepříjemné? Odvážíte se být příjemní?
 • Zamyslete se nad tím, jak vnímáte tělo svého partnera. Vážíte si ho tak jako svého? Chováte se k němu s respektem a něhou? Těšíte se z toho, jaký váš partner je? Nebo mu dáváte pocítit, že je hloupý či trapný?
 • Jste ochotní sklonit se před svým partnerem a projevit mu lásku? Nebo to odmítáte kvůli vlastní hrdosti?
 • Máte pocit, že své manželství vzdáváte? Ježíš řekl, abyste se modlili a nevzdávali se (Lukáš 18, 1). Jste vystresovaní a ustaraní? Modlitba vám může přinést klid (Filipským 4, 6–7). Potřebujete zásadní zlom? Můžete jej nalézt v modlitbě (Skutky apoštolů 12, 1–17).
 • Napadlo vás někdy, proč vám Bůh tolik ukazuje skryté chyby vašeho partnera? Opravdu si myslíte, že je to kvůli nekonečnému sekýrování? Ne, je to kvůli efektivnímu modlení. Nikdo jiný neví lépe, jak se modlit za svého partnera než vy sami.
 • Znáte největší přání a sny svého partnera? Rozumíte dokonale tomu, jak nejraději dává a dostává lásku?
 • Znáte ty největší obavy svého partnera a proč s nimi bojuje?

Jak mi tato kniha změnila manželství…

Tato kniha je pro mě skvělou připomínkou toho, že dobře milovat mého manžela vyžaduje každodenní snahu. Pokud jste již nějakou dobu vdaná/ženatý, je snadné brát manželství jako samozřejmost. Stává se mi, že přehlížím manželovy skvělé vlastnosti a zaměřuji se na jeho chyby či věci, které mě rozčilují. Tato kniha mi pomohla hledat pozitivní věci a zaměřit se na to, co mohu já sama udělat, abych náš vztah zlepšila, namísto toho, abych přemýšlela o tom, proč se on nesnaží víc. Velmi snadné akční kroky vám pomohou začít a nepřemýšlet nad tím, že toho člověk musí změnit příliš mnoho najednou. Je pro mě těžké být na to sama, takže jsem objevila, že potřebuji boží sílu, abych svého muže milovala bezpodmínečně a přestala se soustřeďovat na sebe a svoje potřeby. Láska musí být volba, ne jen pěkný pocit. Zjišťuji, že když se rozhodnu, že budu svého muže dobře milovat pomocí předložených akčních kroků, odpovídá mi i on mnohem více milujícím způsobem a naše manželství je o mnoho šťastnější.

Informace o knize:
Název knihy | Výzva lásky

Autor | Stephen a Alex Kendrickovi
Rok vydání | 2011 (2008)
Vydavatel | Návrat domů, Praha ČR (B & H Publishing Group)
Počet stran | 200 (268)
Webová stránka nakladatelství | www.navrat.cz/vyzva-lasky

Webová stránka autora | www.thelovedarebook.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.