Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Vám došly nápady, jak vést své dítě ke kázni, a potřebujete získat nový pohled na věc.

„V kostce“…

Tato kniha nabízí mnoho různých postupů, které vám mohou pomoci s nápravou vašich dětí, a to v kterémkoli věku.

Hlavní myšlenky…

 • Každé dítě je jedinečné a vyžaduje jiný způsob nápravy.
 • Svou lásku projevíme nejlépe, když kázeň budeme držet pevně v rukou my a ne naše děti.
 • Je-li kázeň vyžadována důsledně a láskyplně pak vede k ochotě poslouchat a opírá se o důvěru, přičemž tato důvěra pramení z lásky.
 • Pokud projevujeme respekt vůči svému partnerovi, budou naše děti reagovat pozitivněji ve chvíli, kdy vyžadujeme respekt od nich.
 • Musíme učit jak srdce, tak tělo – k tomu, aby poslechly, musí děti chápat důvody, proč se jim něco zakazuje. To vyžaduje čas a energii, ale je to základní kámen disciplíny.
 • Pokud děti vyrůstají v pedantském prostředí, mají tendenci poslouchat pouze tehdy, když se maminka nebo tatínek dívají. Pokud vyrůstají v prostředí bez pravidel, pak sice často vědí, co je správné, ale chybí jim pevná vůle to udělat.
 • Neříkejte, že se chystáte udělat něco, co nemůžete splnit. Pokud předem nastavíte hranice a důsledky jejich překročení, buďte připraveni dotáhnout vše do konce.
 • Děti dobře reagují na důslednost a rutinu.
 • Je zcela nezbytné, abychom dětem ukázali boží pravdu a lásku, protože svět je každý den zásobuje celou řadou lží o úspěchu, radosti a přijetí.
 • Někde musíme nechat své děti zakolísat, aby se samy poučily.
 • Naše děti nás potřebují vidět v situacích, kdy se jim omlouváme a pokorně je žádáme o odpuštění, když se nám něco nepovede.

Kroky…

Autorka předkládá nástroje pro řešení konkrétních situací. Zde je několik příkladů:

 • Konflikt mezi sourozenci: Jedno z dětí rozbije hračku tomu druhému. Dítě, jehož hračka se rozbila, si může vybrat jako náhradu některou z hraček svého sourozence.
 • Konflikt mezi sourozenci: Objetí, a to i vynucená, jsou dobrým prostředkem bourání bariér.
 • Konflikt mezi sourozenci: Pokud slyšíte, že se vaše děti dohadují, jděte k nim, aby si uvědomily, že je slyšíte. Řekněte jim, že mají několik minut na to, aby situaci samy vyřešily. Pokud toho nejsou schopné, vyřešíte problém za ně, což zřejmě nebude ani pro jedno z dětí právě příjemné.
 • Lhaní: Uzavřete se svým dítětem smlouvu a dohodněte se na odpovídajícím trestu za lhaní. Smlouvu opatřete podpisem a datem. Kdykoli nastane problém s lhaním, jednoduše svému dítěti smlouvu připomeňte. Vědomí, že přistoupíte k dohodnutému trestu, může být pro dítě další motivací k tomu, aby se rozhodlo mluvit pravdu.
 • Odměna za velmi dobré chování: Sežeňte si sklenici od okurek, umyjte ji a nazvěte ji „Nádoba výsad“. Potom ji naplňte kousky papíru popsanými různými zábavnými a speciálními výsadami. Může jít například o návštěvu kina, polštářovou bitvu, něco sladkého k pití při večeři apod.
 • Motivační odměny: Narýsujte na papír tabulku se zhruba dvaceti políčky. Pokaždé, když dítě udělá něco dobrého, nalepte mu do jednoho políčka samolepku. Když je tabulka plná, dítě odměňte.
 • Biblické verše jako příklady dobrého chování:
  • Přísloví 24,3-4 – „Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným.“ – Když má vaše dítě dobré známky, odměňte ho tím, že mu dovolíte koupit si nějakou dekoraci do pokojíčku.
  • Přísloví 1,8-9 – „Poslouchej, synu můj (dcero má), otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém.“ – Když se vaše dcera rozhodne vás poslechnout místo toho, aby udělala věci po svém, odměňte ji šperkem.
 • Zhodnoťte své priority: Co je skutečným cílem našeho rodičovství?
 • Nejefektivnější nástroje pro výchovu batolat

o  rutina
o volba
o  přeorientování
o  tón hlasu
o  naplácání, ale POUZE v případě, je-li řízeno láskou a sebekontrolou
o  spousta lásky

 • Způsoby, jak zamezit rivalitě mezi sourozenci:

o  zaměřte se na to, co je v každém z dětí pozitivní
o  nesrovnávejte je
o  pomozte jim rozvíjet jejich dovednosti, v nichž mohou vyniknout
o  posilujte přátelství mezi nimi

Citace…

 • „Vzhledem k tomu, že se naše děti učí najít cestu k Bohu na základě našeho příkladu, musíme brát svou rodičovskou roli vážně. Touto rolí nás požehnal Bůh.“ (str. 18)
 • „Velmi často se domníváme, že pokud jako rodiče uplatníme svou vlastní autoritu, kterou nás pověřil Bůh, k vyžádání kázně, děti nás nebudou milovat. Myslíme si, že milovat znamená, že je nikdy neučiníme nešťastnými. Ve skutečnosti to znamená, že pro ně děláme to nejlepší, a to i v případě nepříjemných důsledků.“ (str. 21)
 • „(Naše děti) neposouvají hranice ve snaze odhalit slabá místa, nebo se osvobodit. Chtějí se ujistit, že zdi pevnosti jsou dostatečně pevné, aby se mohly uvolnit a užívat si dětství. Děti intuitivně vědí, že nejbezpečnější místo je tam, kde je chrání někdo větší a silnější.“ (str. 22)
 • „Přechod od nápravy chování vašeho dítěte k motivaci jeho srdce je zásadní.“ (str. 60)
 • „Mluvíme-li o podstatě poslušnosti, je také třeba vést naše děti k tomu, aby si uvědomovala, jaký dopad mají jejich slova a činy na druhé lid.“ (str. 64)
 • Ignorování morálních otázek ve chvíli, kdy důsledky dosahují batolecích rozměrů, může u dospívajících dětí přerůst v nebezpečné závažné dopady.“ (str. 97)
 • „Vypěstovat si nadhled v přístupu k rodičovství obnáší víc než jen zbavit své dítě negativních rysů. Zároveň musíme svým dětem pomáhat osvojit si pozitivní rysy, které se projeví coby jejich silné stránky v období dospívání.“ (str. 99)
 • „Namísto křiku potřebujeme ve svých dětech vybudovat a posílit zvyk poslechnout hned napoprvé.“ (str. 136)
 • „Když se rozhodujete, jaký trest zvolit, berte v úvahu pocity svého dítěte. Existuje jemná hranice mezi získáním a zraněním jeho srdce.“ (str. 137)
 • „Náprava naštěstí nemusí být vždy provázena slzami.“ (str. 138)
 • „Rodičovství může být zábava.“ (str. 139)

Různé…

Tipy, jak zvládat výbuchy hněvu:

 • Vzteklé bouchnutí dveřmi: Řekněte dítěti, aby dveře v klidu stokrát otevřelo a zavřelo.
 • Záchvaty vzteku: Řekněte dítěti, aby se šlo vztekat do svého pokoje. Nedovolte mu z jeho pokoje odejít, dokud se neuklidní.
 • Dítě zapomíná uklízet věci: Příště, až vaše dítě „zapomene“ něco uklidit, řekněte mu, že si to musí samo najít.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Dříve jsem často měla pocit, že jsem u svých dětí vyzkoušela všechny možné formy nápravy, aniž by to mělo velký úspěch. Tato kniha mi poskytla několik různých tipů, které mohu doma uplatnit. Uvědomila jsem si, že rodina je důležitá a že je třeba, aby její členové spolupracovali a nesoupeřili spolu. Také mi poskytla kreativní nápady, jak svým dětem vštěpovat konkrétní hodnoty.

Informace o knize:
Název knihy | Kreativní náprava

Autor | Lisa Whelchelová
Rok vydání | 2000
Vydavatel | Tyndale House Publishers
Počet stran | 320
Webová stránka autora | www.creativecorrection.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.