Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se potřebujete naučit řešit neposlušnost svého dítěte tím, že se zaměříte na jeho srdce. Autorka využívá příklady neposlušnosti z reálného života a ukazuje, jak se s nimi praktickým a biblickým způsobem vypořádat.

„V kostce“…

Kniha nabízí přístup k disciplíně zaměřený na srdce a vysvětluje, jak využívat bibli za účelem povzbuzování a napomínání vašich dětí.

Hlavní myšlenky…

 • Pokud se snažíme změnit chování svých dětí namísto jejich nitra, způsobíme tím, že z nich vyrostou manipulátoři. Naučí se nám zavděčovat tím, že udělají, co jim řekneme, pouze ze strachu z trestu, aniž by se naučily žít tak, jak jim říká Bůh.
 • Pokud máme svým dětem skutečně pomoci, musíme zvolit opačný postup, neboli na základě jejich chování odhalit postoje jejich srdce, které dané projevy motivují.
 • Místo abychom svému dítěti pouze říkali, co udělalo špatně a jak by to mělo napravit, musíme mu klást otázky, které ho povedou k zamyšlení, otázky, které zasáhnou jeho srdce a které se zabývají podstatou pokušení, reakcí dítěte na toto pokušení a zlepšení těchto reakcí.
 • Předtím, než dítě pokáráte, ujistěte se, že to neděláte proto, aby dítě udělalo, co vy chcete, třeba proto, že vám to bylo osobně nepříjemné, ale proto, že se to skutečně týká chování či postoje, jež je třeba napravit.
 • Motivem disciplíny vašich dětí by neměla být pomsta, ale láska. Vaším cílem by mělo být odstranit ze srdce vašeho dítěte nerozumnost, které ho k danému chování vede. V podstatě tím říkáte, že děti máte příliš rádi na to, abyste jim dovolili chovat se tímto způsobem.
 • Poučte své děti o tom, co říká bible o jejich těžkostech ve chvíli, kdy neuposlechnou. Neříkejte svému dítěti jen to, co udělalo špatně a co by mělo udělat místo toho. Také ho veďte k tomu, aby to skutečně udělalo. Zeptejte se ho, co mohlo udělat pro to, aby zareagovalo lépe.

Kroky…

 • Jednou z velmi užitečných pomůcek při vedení dětí k tomu, aby uváděly do praxe, co se naučily, je hraní rolí.
 • Každý večer si udělejte na své dítě nikým nerušený čas. Nespěchejte. Nevyužívejte danou chvíli k poučování, ale prostě si sedněte na jeho postel a naslouchejte tomu, co vám chce říct. Když usne, vraťte se k němu do pokoje a modlete se, aby se ho Bůh dotkl v srdci.
 • Nekárejte své dítě, pokud došlo k nehodě (pokud k ní ovšem nedošlo v důsledku jeho neposlušnosti).
 • Nikdy byste neměli napomínat své dítě, aniž byste mu přesně řekli, co udělalo špatně a co může udělat pro to, aby situaci napravilo.
 • Když své dítě napomínáte za špatné chování, mluvte na něj normálním tónem hlasu.
 • Vždy, když své dítě upozorníte na možné důsledky nebo mu řeknete, že něco uděláte, dodržte své slovo.
 • Správné uplatnění výchovného prostředku by mělo vždy mít pozitivní vyústění. Pomozte dítěti zaměřit se na to, aby se příště rozhodlo lépe a buďte tím, kdo mu v tom bude věřit. Nezůstávejte na dítě dlouhodobě naštvaní, jinak se bude cítit poraženecky.
 • Nečekejte, že vaše dítě udělá něco hned napoprvé, co mu to řeknete. Musíte ho naučit uvádět do praxe správné chování se správným postojem a ze správného důvodu.
 • Když vaše dítě neuposlechne, nepovažujte to za beznadějné selhání. Chopte se toho jako příležitosti naučit dítě poslušnosti, aby mu daný hřích nezakořenil v srdci

Citace…

 • Je důležité pokárat své děti, když udělají něco špatně, ale stejně tak důležité, ne-li důležitější, je projít s nimi, co je správné.“ (str. 47)
 • „Pokud bychom viděli ve veškerém jejich hříšném chování vzácnou příležitost k tomu, je něco naučit, byli bychom ve své výchově mnohem spravedlivější. Byli bychom neustále radostní a dychtiví, místo abychom měli zlost a propadali frustraci.“ (str. 70)
 • „Děti je třeba učit poslouchat, protože je to správné a těší to Boha, a ne proto, aby za to dostali odměnu. Odměňování dětí proto, abychom je přiměli poslechnout, v nich povzbuzuje sobectví.“ (str. 101)
 • „Měli bychom od svých dětí očekávat okamžitou poslušnost. Učte je, že Bůh chce, aby poslouchaly ,plně, ihned a s radostným srdcem‘.“ (str. 117)
 • „Ptejte se svých dětí, jak se za ně můžete modlit. Modlete se nahlas spolu s nimi. Modlete se často. Modlete se formou rozhovoru. Modlete se všude, aby si vaše dítě uvědomilo, že jeho nebeský Otec je vždy k dispozici. Modlete se za malé věci, jako je ztracená hračka, i za velké. Říkejte svému dítěti, že Bůh je věrný a vyslyší vás, když se za něj modlíte.“ (str. 151)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Kniha mi poskytla mnoho užitečných a praktických příkladů, jak se vyrovnávat s otázkami zlobení svého dítěte tím, že mu budu klást správné otázky, které mu pomohou si uvědomit, co udělalo špatně, proč to bylo špatně a co mělo v dané situaci udělat.

Myslím, že je snadné propadnout frustraci, když naše děti zlobí, protože se to děje očividně velmi často. Tato kniha mi připomněla, že zlobení je příležitostí k tomu, ukázat mému dítěti, co je správné udělat; to mu pomůže rozvíjet charakter pozitivním způsobem.

Místo abych svému dítěti pouze vysvětlovala, co má a co nemá dělat, mě tato kniha povzbudila k tomu, abych mu nejen říkala, jak se má správně chovat, ale spíše mu pomáhala učit se správnému chování tak, aby si uvědomilo, v čem toto chování spočívá.

Informace o knize:
Název knihy | Nenuť mě počítat do tří!

Autorka | Ginger Plowmanová
Rok vydání | 2003
Vydavatel | Shepherd Press
Počet stran | 151
Webová stránka autorky | www.gingerplowman.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.