Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že …

Chcete vychovávat své děti k vyššímu sebevědomí a zároveň přenést na příští generace trvalý odkaz lásky a zdraví. Tato kniha vás ubezpečí, že žádná „perfektní“ metoda pro rodičovství neexistuje a že většina rodičů si ve výchově dětí a rodičovství vede velmi dobře, jen o tom neví.

„V kostce”…

Existuje 10 rodinných zásad, které fungují. 1. Buďte své rodině vždy oporou, 2. Vyjadřujte přízeň, laskavost a podporu, 3. Budujte zdravé morální zásady a hodnoty, 4. Disciplína a důslednost, 5. Zbavte se bez milosti stresu, 6. Komunikace je klíčová, 7. Pro pevná rodinná pouta je zásadní hra, 8. Milujte svého partnera, 9. Nejlepší věci v životě nejsou věci, 10. Povzbuďte duchovní růst své rodiny.

Hlavní myšlenky …

 • Rodič vyjadřuje přízeň, laskavost a podporu. Od svých dětí neustále vyžadujeme kázeň, zároveň je však neponižujeme ani nezesměšňujeme. Komunikace je klíčem – důraz je kladen více na interakci jako takovou než na její výsledek, základem je dobrý vztah a nikoli obsah sdělení. Při komunikaci s dětmi musí být rodiče vždy otevření a jednotní.
 • Hra, humor a zábava jsou pro zdravou a šťastnou rodinu zásadní. Společná hra nám poskytuje hlubší pocit sounáležitosti. Rodiče musí aktivně pracovat na tom, aby se tento pocit stal hlavním cílem rodiny.
 • Láska k partnerovi a její vyjádření před dětmi je optimálním faktorem pro výchovu sebevědomého dítěte. Vaše manželství se může stát největším rodinným vkladem.
 • Finance mohou rodinu zničit, proto dbejte na to, aby se peníze nestaly ve vašem životě předmětem úspěchu. Naučte se utrácet méně než vyděláte, nepřekračujte rodinný rozpočet, nevytvářejte si dluhy a upozaďte věci, po nichž toužíte. Buďte věrnými správci vlastních prostředků a uvědomte si, že vlastníkem všeho je Bůh, který nám pouze půjčuje věci, z nichž se můžeme radovat.
 • Nejlepším způsobem k dosažení disciplíny je důslednost. Cílem disciplíny je naučit děti zodpovědnosti a ne jen slepému poslouchání. Nechceme své děti ovládat. Chceme je ovlivnit příkladem vlastního chování.
 • Chceme-li vytvořit šťastnou a zdravou rodinu, je třeba z rodinného života vyškrtnout stres. Všichni si potřebujeme ve svém programu vytvořit prostor, který nám umožní trochu se nadechnout tak, abychom své závazky nepřeháněli a nedostali se do krizových situací. Krizové situace, vznikající na základě příliš velkého množství činností, jsou velmi nebezpečné a mohou ohrozit rodinný život. Vzájemné vztahy se tímto životním stylem naruší a všichni členové rodiny budou trpět citovou vyprahlostí.
 • Čas strávený s Bohem je klíčem k tomu, aby se člověk stal dobrým rodičem a předal trvalý odkaz do budoucna. Modlete se se svým partnerem za svou rodinu, pomůže vám to nalézt v životě skutečné priority a věci, které jsou opravdu důležité. Zaměřte se na rodinný duchovní život společně strávenými zbožnými chvílemi, modlete se společně a vytvořte si rodinnou ústavu. Rodinná ústava je písemný seznam tužeb, hodnot a postojů vaší rodiny.

Kroky (které můžete podniknout) …

 • Každých šest měsíců by rodiče měli naplánovat den, jenž se bude vymykat běžnému režimu a pomůže jim strávit více času s každým ze svých dětí. Zmapujte si rozvrh činností každého dítěte a rozhodněte, do čeho se chcete zapojit. Nezapomeňte vzít v úvahu kulturní vlivy a na následujících 6 měsíců si vytvořte program rozvoje morálních zásad, vztahů/přátelství, zdraví a duchovního růstu svého dítěte.
 • Udržujte komunikaci tím, že si každý den najdete čas promluvit si s dítětem a naslouchat mu.
 • Rozhodně omezte ty rodinné činnosti, které vás nutí zvládnout více činností a věnujte se spíše vztahům než činnostem.
 • Buďte důslední, pokud jde o disciplínu a neobviňujte se, pokud občas selžete.

Citace …

 • „Ve snaze vybudovat pevná rodinná pouta rodiče často vyhledávají nejnovější trendy. Odpověď je přitom velmi jednoduchá a leží na dosah ruky. Investujte čas a energii a buďte tu pro své děti. Výsledkem je naděje a jistota pro všechny.“ (str. 12)
 • „Většina odborníků na rodinné otázky tvrdí, že rodina, která se společně modlí, spolu i zůstane. Já bych k tomu dodal, že rodina, která si společně hraje, bude mnohem šťastnější a zdravější.“ (str. 122)

Statistiky a zajímavá fakta…

„Pokud umožníte svým dětem, aby začali chodit na rande ve věku 12 let, 91% z nich okusí sexuální styk před svým 18. rokem. Pokud jim randění umožníte až ve věku 16 let, sníží se toto procento na 20%.“ Str. 39

Různé …

Autor knihy Jim Burns je křesťanský psycholog, který pracoval s mnoha rodinami, jež se ocitly v krizi. Média mají převážně tendenci prezentovat ve vztazích rodičů a dětí negativní otázky, na celém světě však existují tisíce a tisíce rodin, které jsou velmi úspěšné a dokáží zvládnout rodinné záležitosti pozitivním způsobem.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství …

Tato kniha mi skutečně pomohla zjednodušit náš rodinný život. Vždycky jsem si přála, aby můj život byl jednodušší a méně chaotický, ale měla jsem pocit, že musíme dělat všechno to, co dělají ostatní. Tato kniha mi dovolila se zastavit a začít dělat to, co je nejlepší pro mou rodinu a nesnažit se pouštět se do všeho. Díky menšímu počtu činností jsme teď všichni vyrovnanější a máme více času vzájemně si užívat to, čemu se každý z nás věnuje. Vztahy jsou mnohem důležitější než to, co v daný moment děláte.

Informace o knize:
Název knihy | Jak vytvořit zdravou a šťastnou rodinu

Autor | Jim Burns, Ph.D.
Rok vydání | 2001
Vydavatel | Word Publishing
Počet stran | 188
Webová stránka autora | www.homeward.com

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.