Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete vychovat děti, které budou velké v očích Boha, a nejen úspěšné podle měřítek světa.

„V kostce”…

Kimmel se obrací na rodiče, kteří věří v Boha a v pravdu, která se píše v bibli, a vyzývá je k tomu, aby vychovávali své děti tak, aby jejich život byl opravdu důležitý: k pokoře a vděčnosti, velkorysosti a postoji služebníků.

Hlavní myšlenky…

 • Pokud chceme vychovat úspěšné děti, pak směřujeme příliš nízko – měli bychom směřovat ke skutečné velikosti a aby se nám to podařilo, musíme děti naučit, aby se staly služebníky.
 • Snaha o dosažení úspěchu, jak je ve světě vnímán (sláva, moc, bohatství, krása) vašim dětem nikdy nedovolí dosáhnout takového vlivu, jaký pro ně zamýšlí Bůh.
 • Základem pravé velikosti je milost a to musíme svým dětem ukázat vlastním příkladem.
 • Jako rodiče musíme své děti připravit na pravou velikost tím, že jim pomůžeme zodpovědět tři zásadní otázky:
 1. Kdo bude jejich pánem? (Pro koho budou žít?)
 2. S kým stráví svůj život? (Kdo se stane mým partnerem?)
 3. Jaké bude jejich životní poslání? (Jak hodlám se svým životem naložit?)
 • 5 vlastností dobré mise
 1. Zaměřte se na druhé – soustřeďte se na potřeby druhých – dejte jim najevo, že jsou milováni a ceněni.
 2. Důvěryhodnost – udržte si vysoký standard hodnot bez ohledu na to, co dělají druzí.
 3. Výdrž – nevzdávejte to.
 4. Odvaha – pokračujte, i když máte strach.
 5. Soucítění – schopnost vidět potřeby druhých a dělat vše proto, abyste jim pomohli.

Kroky…

 • Buďte svým dětem příkladem v tom, jak vypadá skutečná víra v Boha a skutečný zájem o druhé lidi.
 • Učte je vracet životu mnohem víc, než od něj dostávají.
 • Pomozte svým dětem přemýšlet v širších souvislostech – všechny dobré věci v životě jsou neomezené – pomůže jim to zaměřit se směrem ven a pomáhat druhým.
 • Při hledání odpovědi na první otázku mějte na paměti, že každý žije pro někoho nebo pro něco, takže záleží jen na vás, zda kontrolu nad svým životem svěříte do rukou Boha nebo světového systému.
 • V případě druhé otázky mějte na paměti, že nejlepší způsob, jak svým dětem pomoci při výběru nejlepšího možného partnera, je zahrnout je v dětství milostí a pomoci jim stát se takovým člověkem, jakého by si jednou chtěly vzít.
 • V případě třetí otázky je musíme podpořit, aby věděly, jak si vybudovat skvělý život, nejen jak si zajistit dobrý plat.

Citace…

 • „Není to ironie, že jako národ uctíváme toho, kdo je úspěšný, ale když se stane nějaká tragédie, závisí naše přežití na velikánech.“ (str. 12)
 • „Pokud bude cílem vašich dětí něco menšího než velikost, unikne jim celý smysl jejich života. Když ale dětem vtiskneme toto vyšší poslání (velikost)…zabezpečíme tím to, že jejich důvod pro existenci nás přežije.“ (str. 14)
 • „Když nepotřebujeme všechno to, co nám svět nabízí, je mnohem příjemnější v něm žít.“ (str. 57)
 • „Bůh nás nepovolal k tomu, abychom vychovávali chráněné děti. Povolal nás, abychom vychovávali silné jedince.“ (str. 72)
 • „Bůh chce, aby životy našich dětí byly úchvatné příběhy – udržované pevnou láskou, poháněné důležitým smyslem a podporované silnou nadějí.“ (str. 117)
 • „Klíčem k tomuto rozhodnutí (koho si vzít) netkví tolik v nalezení té správné osoby, která nás doplní, ale v tom, že se staneme takovým člověkem, který automaticky zvýší hodnotu toho, koho si bereme.“ (str. 137)
 • „Charakter svítí ve tmě. Je těžké ho přehlédnout.“ (str. 181)

Statistiky a zajímavá fakta…

 • Tato kniha obsahuje v závěru každé kapitoly seznam „Deseti způsobů, jak…“, který se mi velmi líbí! Nabízí praktické tipy z různých oblastí. Jednou z nich je Deset způsobů, jak být skvělým členem rodiny:

1)  Každý pomáhá každému, a to stále a tak, jak je potřeba.
2)   Buďte vstřícní, pozitivní a povzbuzujte se.
3)   Pamatujte, že slova „prosím“ a „děkuji“ nejsou jen projevem dobrého vychování, jsou vizitkou srdečné vděčnosti.
4)   Užívejte si co nejvíc zábavy, ale ne na úkor někoho jiného.
5)   Každý týden se jako rodina snažte strávit co nejvíc času u společného jídla. O polovinu tak snížíte možnost, že vaše děti začnou kouřit nebo brát drogy, a zdvojnásobíte šanci, že budou mít na vysvědčení jedničky!
6)   Respektujte prostor a věci druhých členů rodiny. Pokud něco chcete, požádejte o to a s největší pravděpodobností to dostanete.
7)   Zachovávejte rodinné tradice a snažte se oslavovat všechny narozeniny, svátky a hlavní životní události.
8)   Chraňte morálku a bezúhonnost všech blízkých osob. Buďte citliví v tom, jak komunikujete, na co se díváte a koho vodíte do rodinného kruhu.
9)   Buďte vždy připraveni podpořit člena rodiny, který se necítí dobře, ať už z důvodu nemoci, zranění, selhání, odmítnutí nebo ztráty odhodlání.
10) Počítejte s tím, že Pán Ježíš se z „moci úřední“ účastní každého detailu vašeho rodinného života. Dbejte na to, aby se u vás vždy cítil jako doma a bylo mu příjemné, co se u vás děje.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Posunula mé hodnoty správným směrem. Žijeme ve velmi soutěživé společnosti a máme pocit/očekáváme, že se našim dětem musí ve všem dařit a že musí být úspěšné. Kniha mi pomohla nesoustřeďovat se na srovnávání s druhými a definovat, co si přeji pro své děti nejvíc – aby byly velké v očích Boha!

Informace o knize:
Název knihy | Jak vychovávat děti k pravé velikosti

Autor | Tim Kimmel
Rok vydání | 2006
Vydavatel | W Publishing Group
Počet stran | 220
Webová stránka autora | www.familymatters.net

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.