Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte plné ruce práce s výchovou dětí a ptáte se, kde najít čas na udržování přátelských vztahů a svůj osobní rozvoj.

„V kostce”…

Být matkou je důležité povolání – formuje náš svět, naše rodiny a nás samé. Abychom byly dobrými matkami, musíme se starat i o sebe a naplňovat své vlastní potřeby. Díky tomu pak dokážeme lépe naplňovat i potřeby dětí.

Hlavní myšlenky…

 • Mezi potřeby, které potřebujeme naplňovat, patří:
  • identita – znovunalezení sebe sama
  • růst – rozvoj sebe sama v rámci mateřství
  • vztahy – mít někoho, kdo mi rozumí – smysluplné sdružování s ostatními
  • pomoc – získat podporu při zvládání všeho, co obnáší život s dětmi
  • perspektiva – zaměření se na to, co je důležité – jak dnešek souvisí se zítřkem
  • naděje – nalezení hlubšího smyslu života – jak se vypořádat s nástrahami
 • Tyto potřeby jsou normální, osobní a musí být vyslyšeny.
 • Potřebujeme se vidět tak, jak nás vidí Bůh – dítě boží, které Bůh velmi miluje.
 • „Potřebujeme se držet Ježíše a tišit všechen svůj hlad v něm. Pamatujte na to, když nevíte co dřív, snažíte se o sto šest a začíná vás opět přemáhat pocit prázdnoty.
 • To největší, co můžeme pro své děti udělat, je se za ně modlit.

Kroky…

 • Maminky potřebují růst jako osobnosti, rozvíjet své nadání a schopnosti a rovněž posilovat svůj charakter.
 • Když ostatní uvidí, jak sebejistě reagujete a využíváte svých vlastních darů i získaných dovedností, povzbudí je to, aby objevovali způsoby, jak zlepšit svůj vlastní život a vztahy.
 • Veďte děti k tomu, aby vám doma pomáhaly:
  • Najděte jim takové domácí práce, které zvládnou.
  • Motivujte je pomocí odměn (včetně pochvaly).
  • Slevte ze svých nároků na dobře vykonanou práci.
 • Vytvořte si důvěrný vztah se svým manželem tím, že:
  • Mu budete klást otázky jako např. co je jeho největším životním snem, nebo jakými třemi přídavnými jmény by chtěl, aby ho popsali druzí.
  • Mu budete naslouchat a přitom potlačovat své nutkání kritizovat nebo hodnotit. Naslouchejte a přijímejte všechno, co slyšíte, protože tím získáváte obraz osobnosti člověka, kterého milujete.
  • Budete jednat, podle toho, co ho slyšíte říkat.
  • Budete ochotné se v případě potřeby změnit.
  • Budete odpouštět. Zášť nabourává důvěrný vztah.

Citace…

 • „Chceme-li být těmi nejlepšími matkami, musíme se naučit rozpoznávat a naplňovat své vlastní potřeby.“ (str. 25)
 • „Milost znamená, že nemohu udělat nic pro to, aby mě Bůh miloval více, ani pro to, aby mě miloval méně.“ (Phillip Yancey, str. 41–42)
 • „Když si dokážeme uvědomit vlastní jedinečnost, přiznat si své nedostatky a nezapomínat, že nás Bůh miluje, dokážeme přijmout sebe sama.“ (str. 47)
 • „Perspektiva spočívá v tom, že nevidíme jen danou chvíli, ale bereme v úvahu život jako celek.“ (str. 161)
 • „Na čem vám jako matce skutečně záleží? Na uklizeném domě, nebo laskavém srdci? Na návycích, nebo hodnotách vašich dětí? Na jejich vzhledu, nebo na jejich postojích a činech?“ (str. 166)
 • „Vychutnávejte si okamžiky tohoto období, které se už nikdy nevrátí. Máme sklony čekat na to, až se náš život zlepší, zatímco se ve skutečnosti mění. Pokud se vám zdá trávník na druhé straně vašeho plotu zelenější, důvodem může být to, že neinvestujete svůj čas a energii do svého vlastního trávníku. Žijte v přítomnosti.“ (str. 169)
 • „Při modlitbě se připojujeme k Bohu vesmíru, který disponuje nekonečně větší mocí než všechno ostatní, co může svět postavit našim dětem do cesty.“ (str. 215–216)

Statistiky a zajímavá fakta…

Průzkum mezi matkami odhalil, že jejich největší potřebou je perspektiva a naděje.

Různé…

 • Kniha obsahuje různé užitečné úkoly pro děti odpovídající jejich věku (například dvou- a tříleté děti mohou pomáhat s krmením domácích mazlíčků, sklízet si hračky, utírat stůl, zametat smetáčkem a skládat utěrky).
 • Kniha dále obsahuje tipy na různé hry pro předškoláky zaměřené na úklid (například své dítě požádejte, aby vám pomohlo posbírat nejprve všechny červené hračky, potom hračky modré nebo ve tvaru čtverce atd.; při úklidu si společně zazpívejte; domluvte se, že úklid potrvá deset minut; požádejte dítě, aby si ustlalo jednu stranu postele, zatímco vy ustelete druhou).

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Kniha mě povzbudila k tomu, abych objevila své dary a rozvíjela se jako osobnost i v době, kdy jsem doma s dětmi, místo abych s tím čekala na později. Díky tomu se ze mě stane lepší manželka a matka.

Informace o knize:
Název knihy | Co potřebuje každá matka

Autor | Elisa Morgan a Carol Kuykendall
Rok vydání | 2006
Vydavatel | Zondervan
Počet stran | 229
Webová stránka autora | www.MOPS.org

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte.