Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

…chcete získat lepší porozumění, jak vás manželství může naučit více se přiblížit Ježíši.

„V kostce“…

Kniha vysvětluje, jak manželství objevuje Boha a jeho lásku k celému světu na základě srovnání manželského vztahu se vztahem k Bohu. Ukazuje na podobnosti v obou vztazích a na to, jak nás manželství učí milovat, odpouštět a vzájemně jeden druhého respektovat.

Hlavní myšlenky…

 • Manželství je tréninkové pole pro zbožný život. Nemůžeme se jen usilovněji modlit a zkoušet různé taktiky – a doufat, že všechno bude dobré. Potřebujeme se podívat na manželské výzvy a obtíže jako na způsob přiblížení se k Bohu a budování své křesťanské osobnosti.
 • Manželství může být platformou pro evangelismus, pokud si ceníme závazku vůči druhé osobě stejně jako se Bůh zavázal svými sliby vůči nám. Rozvod je snadné řešení, ukazuje však ale i to, že závazek nic neznamená. Pokud je cílem manželství, aby bylo vždycky šťastné, pak se lidé pohrnou do nových manželství, jakmile to jejich stávající šťastné být přestane. „Poprat se s tím“ ukazuje na princip a praxi usmíření.
 • Milovat druhou osobu není vždy snadné, manželství nás ale učí být v lásce flexibilní a zvýšit svou kapacitu milovat. Všichni jsme přirozeně sobečtí a dá práci se svého sobectví vzdát, sdílet s druhým a povýšit jeho potřeby nad ty své.
 • Manželství nás učí, jak důležitý je respekt vůči druhé osobě. Trávíme-li s blízkým člověkem hodně času, může se stát, že s ním cítíme „pohodlně“ a je pro nás snazší více se zaměřit na jeho chyby, než vůči němu projevit respekt. Naším cílem je projevovat si vzájemnou úctu i přes naše nejhlubší charakterové nedostatky.
 • Manželství odhaluje náš hřích. Náš partner ví téměř o všem, co děláme, včetně našich nejhlubších tužeb a pokušení. Tato blízkost v manželství odhaluje náš hřích. Naštěstí máme příležitost se s ním vypořádat před Bohem.
 • Když vstoupíte do manželského svazku, slibujete, že se budete vzájemně přibližovat. Jakékoli oddálení či couvání se považuje za akt zrady. Ke svému partnerovi se musíme naučit přibližovat; Bůh nám ho poslal do cesty, aby nás naučil, jak milovat.
 • Jedním z hlavních cílů manželství je naučit se odpouštět. Dokážete-li odpustit a přijmout svého partnera – svého nejbližšího člověka – pak jste dobře vybaveni pro to, abyste dokázali odpustit i jiným. Odpouštění se nám může jevit jako nepřirozené, jeho praktikování je však neocenitelné.

Kroky…

 • Důležité je dokázat být před svým partnerem pokorný a naučit se být služebníkem. Pro úplné posvěcení manželského svazku musíme žít tak jako Ježíš – s každodenní obětí a službou. Stejně jako On položil život za nás, musíme nesobecky odložit stranou svou energii, chtění a touhy, abychom posloužili svým partnerům bez ohledu na to, jak s námi jednají.
 • Překonejte veškeré těžkosti a naučte se rychle odpouštět. Z pohledu věčnosti je život vedený v odříkání přípravou na věčnost.
 • Zvládání těžkostí posiluje charakter. Bůh neodstraní obtíže, pomůže vám ale vypořádat se s nimi vítězně.
 • Naučte se komunikovat za každých okolností. I když je to pro nás obtížné, pomáhá to pěstovat jednotu a stává se to základem našeho smysluplného života naplněného modlitbou i našeho smysluplného manželství.
 • Žijte v neustálém závislosti na Duchu svatém. To každopádně vyžaduje praxi a disciplínu. S Bohem musíme mluvit neustále. Časem se to stane přirozenější.

Citace…

 • „Důvod, proč se Bůh stal člověkem, je, abychom Ho poznali; Bůh tudíž nevytvořil manželství jen proto, aby nám dal příjemný prostředek pro rozšiřování světové populace a poskytování stabilní společenské instituce ku prospěchu lidstva. Dal lidem manželství jako další směr ukazující na Jeho vlastní věčnou duchovní existenci.“ str. 30
 • „Opovržení se projevuje tehdy, když se zaměříme na slabiny svého partnera. Slabá místa má každý partner. Pokud je chcete najít, pak se vám to nepochybně podaří. Pokud jimi chcete být posedlí, pak tyto slabiny zesílí – vy však nikoli!“ str. 70
 • „S nebesy a nadějí do budoucna, duševním růstem jako každodenní realitou a v mnoha případech s dětmi, pro něž je naše oběť nezbytná, je bezproblémové manželství ideálem, za který stojí za to bojovat.“ str. 115
 • „Dobré manželství není něco, co člověk najde. Je to něco, na čem musí pracovat.“ str. 133
 • „Nemůžeme mít pod kontrolou, jak se náš partner či okolní svět zachová, můžeme mít ale pod kontrolou, jak se zachováme my a jak budeme reagovat.“ str. 144
 • „Manželství založené na životě podle Ježíše Krista nás vybízí odtrhnout se od lži (idealistického pohledu na našeho partnera) a přijmout realitu (dva hříšní lidé bojující o udržení celoživotního závazku).“ str. 165
 • „Krása manželství spočívá v konfrontaci našeho sobectví s požadavky na čtyřiadvacetihodinový servis.“ str. 186

Jak mi tato kniha změnila manželství…

Tato kniha rozšířila mé povědomí o tom, jak mě může manželství posvětit. Na vnímání dramatických změn je příliš brzy, otevřelo mi to ale oči k uvědomění si svého sobectví. Denně se učím být pokorná a sloužit svému muži a vyjadřovat mu respekt i ve chvílích, kdy si ho podle mě nezasluhuje. Nebylo to snadné, ale vidím rozdíly v naší vzájemné interakci, to, jak se znovu vzájemně přibližujeme.

Informace o knize:
Název knihy | Posvátnost manželství

Autor | Gary Thomas
Rok vydání | 2017 (2000)
Vydavatel | Triton, Praha ČR (Zondervan)
Počet stran | 200 (268)
Webová stránka nakladatelství | www.beletrie.eu/knihy/posvatnost-manzelstvi

Webová stránka autora | www.garythomas.com/books/sacred-marriage

© Copyright 2017, BookBridges, International, všechna práva vyhrazena.
BookBridges používejte, bez citace zdroje je ale prosím pro vlastní účely nekopírujte ani jinak nereprodukujte. 

Pro další informace o jazyce, v němž je kniha k dostání, klikněte zde.