Këtë libër duhet ta lexosh po qe se… deshe të kuptosh nevojën bazë shtytëse të bashkëshortit/bashkëshortes tënde (bashkëshortja – për të ndjerë dashuri ndaj saj/bashkëshorti – për t’u ndjerë i respektuar), dhe kësisoj ta përjetosh martesën në mënyrën se si Perëndia synonte, me paqe, intimitet dhe unitet. “Me pak fjalë”… Ashtu sikurse bashkëshortët duhet të […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se… …dëshiron të krijosh një kuptim më të mirë të mënyrës se si martesa mund të të përgatitë për t’u bërë më tepër si Krishti. Me pak fjalë… Ky libër shpjegon mënyrën se si martesa na zbulon Perëndinë dhe dashurinë e Tij për botën. Kjo realizohet duke krahasuar […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se… Dëshiron të ndërtosh marrëdhënie të suksesshme duke përjetuar dhe praktikuar dashuri autentike në të tëra aspektet e jetës tënde. Me pak fjalë… Ky libër, duke të të shoqëruar nëpër shtatë tiparet e gjuhës së dashurisë: mirësia, durimi, falja, mirësjellja, përulësia, bujaria dhe ndershmëria, do të të tregojë […]