You should read this book if you… want to understand how the quality of your emotional connection with your family of origin impacts your parenting and other relationships today. “In a nut shell”… This book teaches parents how to recognize and grow through challenges that come from the five unhealthy “Love Styles.” The authors help […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se… Ke një jetë të ngarkuar me rritjen e fëmijëve dhe pyet veten se si të gjesh kohë për të krijuar miqësi dhe që të zhvillohesh si person. Me pak fjalë… Detyra e mamasë është një punë e rëndësishme. Ajo i jep formë botës tonë, familjes tonë dhe […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Dëshiron të mësosh se si të mos përfshihesh në luftë me fëmijët e tu për të patur kontroll. “Me pak fjalë”… Ky libër trajton çështjet e përditshme të luftës për të patur kontrollin, që prindërit zhvillojnë me fëmijët në çështje të tilla si punët […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Dëshiron të kuptosh se si Perëndia i bëri djemtë ashtu siç janë, çfarë u duhet atyre për t’u rritur derisa të piqen e të bëhen burra të moralshëm, si dhe çfarë hapash praktikë do mund të ndërmerrni ju si prindër me qëllim për t’i udhëhequr djemtë […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Nuk dëshiron që t’i rritësh fëmijët në të njëjtën mënyrë që je rritur vetë nga prindërit e tu, por ja që nuk di mënyrë tjetër; nëse dëshiron që të mësosh se çfarë nuk është efektive dhe se si të korrigjosh mënyrat joefikase të prindërimit. Përveç teorisë, […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Dëshiron të mësosh se si të disiplinosh me efektivitet dhe me dashuri fëmijët e tu. Përmes fjalëve inkurajuese të dr. Dobson-it, do të mësosh se si të forcosh caqet e caktuara në shtëpinë tënde. Me pak fjalë … Libri i dr. Dobson-it shpjegon mënyrën […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Dëshiron të kuptosh rendin e lindjes me qëllim për të përfituar në marrëdhëniet personale, në martesë dhe në prindërim. Me pak fjalë … Rendi yt i lindjes ndikon në jetën tënde dhe ky libër të ndihmon të kuptosh përse je ashtu siç je, përse fëmijët e […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Dëshiron strategji të lehta për trajtimin e problemeve të përditshme me të cilat po përballesh me fëmijën tënd nën moshën pesë vjeç. Me pak fjalë … Ky libër trajton një larmi temash të cilat prindi i një fëmije nën pesë vjeç do t’i gjejë […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Ti i premton vetes se nuk do të zemërohesh më dhe se nuk do të humbasësh gjakftohtësinë me fëmijët e tu.” Megjithatë, ti e gjen veten përsëri gjaknxehtë gjë që më pas të lë një ndjenjë faji dhe dëshpërimi. Gjithashtu, lexoje nëse po has në vështirësi […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . E gjen veten duke u ndjerë në ankth rreth fëmijëve të tu dhe zgjedhjeve të tyre, si dhe duke reaguar emocionalisht ndaj atyre zgjedhjeve. Me pak fjalë … Ky libër ka të bëjë me krijimin e marrëdhënieve që kemi dashuri gjithnjë, duke thjesht mësuar […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Je prindi me fëmijë të çfarëdo moshe. Me pak fjalë … Autori diskuton mënyrën se si Perëndia i përdor fëmijët tanë për të na ndryshuar e për të na afruar më shumë me Të Ide kyçe … Kur ne e kuptojmë se të paturit […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Dëshiron t’i ndihmosh fëmijët e tu që të ndryshojnë për së brendshmi e jo thjesht për së jashtmi. Ndryshimet e brendshme janë ato të përhershmet dhe kështu zhvillohet një ndërgjegje e cila i udhëheq ata përgjatë gjithë jetës së tyre në vendime të cilat […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Ke nevojë për ndihmë për të trajtuar mosbindjen e fëmijës tënd, duke prekur zemrën e tij/saj. Autorja përdor shembuj mosbindjeje të marrë nga jeta reale dhe tregon se si t’i trajtojmë ato në një mënyrë praktike dhe biblike. Me pak fjalë … Ky libër paraqet një […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Nuk ke më ide se si ta disiplinosh fëmijën tënd dhe të duhet një pikëpamje të re. Me pak fjalë … Ky libër ju tregon shumë mënyra të ndryshme ndihmuese për se si ta ndreqësh fëmijën tënd në përputhje me moshën që ka. Ide kyçe … […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Je prindi i një djali dhe je duke e rritur atë në shoqërinë që ecën me ritëm të shpejtë e postmoderniste të sotme. Me pak fjalë … Dr. Dobson e shkruan këtë libër nga pikëpamja që djemtë sot “janë në probleme të mëdha” për […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Dëshiron t’u sigurosh fëmijëve të tu një mjedis të sigurt ku ata do mund të mësojnë të dallojnë të duhurën nga e gabuara, gjërat e rrezikshme nga ato të sigurta, të mirën nga e keqja dhe jetën nga vdekja. Me pak fjalë … Ky […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se … Ke adoleshentë ose fëmijë që janë në prag të adoleshencës dhe dëshiron të mësosh se si të komunikosh me fëmijën tënd në një mënyrë që e ndërton marrëdhënien tënde me të dhe e inkurajon atë që të aviten më pranë Perëndisë. Me pak fjalë … Ky […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Të duket sikur prindërimi është i pamundur apo nëse dëshiron të thyesh vazhda joefikase prindërimi. Me pak fjalë … Fëmijët tanë do të na rritin ndërkohë që i rritim ne. Ide kyçe … Prindërit u besojnë shumë rregullave dhe parimeve dhe përpiqen me sa […]

Këtë libër duhet ta lexosh po qe se . . . Je i pezmatuar dhe dekurajuar në prindërimin tënd dhe je duke kërkuar për hir e shpresë për veten si dhe për fëmijët e tu Me pak fjalë … Të tërë kemi nevojë për hir. Askush prej nesh nuk është i përsosur dhe nëse e […]